Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat

Het Actieplan Toepassen Kunststof Recyclaat beschrijft acties, die op korte termijn moeten worden uitgevoerd om de zeer ambitieuze doelen van de Transitieagenda Kunststoffen te halen. Door de corona crisis en de onzekere marktverwachtingen is er afgelopen tijd een sterk wisselende vraag naar kunststof recyclaat. Dit vraagt om versnelde actie op korte termijn door het gelijktijdig uitvoeren van een pakket van acties waarmee echt het verschil gemaakt kan worden. Voor het beschrijven van de acties is er een onderscheid gemaakt in vier categorieën: bevorderen van de vraag naar kunststof recyclaat, ontwikkelen van het aanbod van kunststof recyclaat, ketensamenwerking om vraag en aanbod beter te laten aansluiten en marktvoorwaarden en economische prikkels.