Arbeid als factor in de circulaire economie

Arbeid als factor in de circulaire economie

Onderzoek van KPMG naar het effect van circulaire economie op de arbeidsmarkt in opdracht van het Ministerie van IenW. Vanuit het Rijksbrede programma Circulaire Economie bestaat de wens om kwantitatief en kwalitatief inzicht te verkrijgen in de gevolgen van de transitie naar een circulaire economie voor de vraag naar arbeid gespecificeerd naar regio, sector en opleidingsniveau. Doel is om, mede op basis van deze inzichten, human capital-agenda’s dusdanig vorm te geven dat eventuele knelpunten als gevolg van de transitie zo veel mogelijk worden voorkomen of verminderd.