Betere regelgeving voor meer circulariteit in de bouw

Betere regelgeving voor meer circulariteit in de bouw

Concrete suggesties voor beleid hoe bestaande regelgeving kan worden aangepast en waar de ontwikkeling van nieuw juridisch instrumentarium nodig lijkt.