Biobased kunststof verpakkingen

Biobased kunststof verpakkingen

Biobased kunststoffen voor verpakkingen worden gebruikt om fossiele plastics te vervangen. Ook hout, papier en karton kunnen natuurlijk als biobased verpakkingsmateriaal worden ingezet. De volgende onderwerpen worden besproken: definitie en eigenschappen van biobased kunststoffen, de toepassing van biobased kunststoffen in verpakkingen, duurzaamheid (CO2-impact, grondstoffen en afvalfase). Hierbij komen ook gesignaleerde kansen en knelpunten aan bod. Verder geeft het KIDV – als handelingsperspectief voor bedrijven – concrete suggesties en overwegingen over de toepassing van biobased verpakkingen, uitgaande van het huidige overheidsbeleid en de huidige recyclingpraktijk. Als de ontwikkeling van nieuwe sorteertechnieken, nieuwe materialen of nieuw beleid daar aanleiding toe geven, wordt de factsheet aangepast