Chemische recycling van kunststof verpakkingen

Chemische recycling van kunststof verpakkingen

Chemische recycling van kunststof verpakkingen: analyse en mogelijkheden voor opschaling’ bestaat uit twee onderdelen: • Deel 1 ‘Conclusies en acties voor opschaling’: In hoofdstuk 1 staan de stappen die door stakeholders gezet moeten worden om chemische recycling van kunststof verpakkingen op te schalen. Hoofdstuk 2 is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen en conclusies uit de analyse (deel 2). • Deel 2 ‘Analyse van chemische recycling van kunststof verpakkingen’: Deel 2 vormt het fundament onder de conclusies en acties voor opschaling. In deze analyse worden onder andere de vragen beantwoord: wat is de klimaatimpact van de onderzochte chemische recycling technieken? Wat zijn de proceskosten van voorbeeldprocessen? En wat zijn barrières en kansen in beleid en regelgeving?