Circulair bouwen stimuleren met de Omgevingswet

Circulair bouwen stimuleren met de Omgevingswet

De meeste gemeenten in Nederland hebben een woningbouwopgave én hebben ambities op gebied van circulariteit. Vanwege de invoering van de Omgevingswet zijn veel gemeenten momenteel druk met het opnieuw formuleren van ambities en het uitwerken ervan in de verschillende beleidsdocumenten. Specifiek op gebied van de Omgevingswet worstelen veel gemeenten met de invulling van circulair bouwen en het inzetten van de verschillende instrumenten. Wat mag wel en wat mag niet? Waar dient elk instrument voor en hoeveel invloed heb je daarmee op de markt?