Circulair ontwerpen én bouwen? Start bij jezelf!

Circulair ontwerpen én bouwen? Start bij jezelf!

Om een circulaire stad te kunnen realiseren, is het van belang dat opdrachtgevers, ontwerpers en bouwers zich bewust worden van hun eigen gedrag. Alleen dan lukt het namelijk om de diep ingesleten lineaire werkwijze en de hierop gebaseerde ontwerpprincipes te veranderen. Lukt het opdrachtgevers om hierbij een aanjagende rol op zich nemen, dan kan de discussie in gang worden gezet die tot een daadwerkelijke verandering leidt