Circulair samenwerken – Doorslaggevend voor opschalen

Circulair samenwerken - Doorslaggevend voor opschalen

Het opschalen van circulair en conceptueel bouwen voor een betaalbare en klimaatneutrale woningvoorraad. De bouw- en vastgoedsector circulair maken: dat kan geen enkele partij alleen. De meeste partijen hebben inmiddels wel door dat een radicale verandering nodig is om onze impact op klimaatverandering in lijn te brengen met het klimaatakkoord. Toch blijkt het in de praktijk lastig om onze ambities rondom circulariteit succesvol op te schalen. Ontegenzeggelijk gebeurt er al veel goeds. Zo wordt er aan de weg getimmerd – letterlijk – met nieuwe circulaire bouwconcepten. We zien architecten die zich focussen op biobased bouwen en gemeenten die circulaire criteria opnemen bij gronduitgifte. Ook gaat er – terecht – veel aandacht uit naar het meetbaar maken van circulair bouwen en financiële instrumenten. Stuk voor stuk zijn dit goede ontwikkelingen. Het zijn allemaal factoren die bijdragen aan de condities om circulariteit mee op te kunnen schalen. Eén heel belangrijke randvoorwaarde krijgt echter tot nu toe te weinig aandacht en dat is de samenwerking tussen de betrokken partijen. Met als gevaar dat we op projectbasis nog wel innovatief bezig zijn rondom de introductie van nieuwe instrumenten, maar dat de sectorbrede implementatie van circulair bouwen toch (en onbedoeld) blijft hangen bij pilotprojecten en proeftuinen. Wij introduceren daarom in dit whitepaper een nieuw circulair samenwerkingsmodel. Met dit model kunnen we een circulaire bouw- en vastgoedsector tot gemeenschappelijk doel verheffen. Beschouw de inhoud van dit paper als een uitnodiging om hierover met AM verder in gesprek te gaan.