Circulair Zuid-Holland

Circulair Zuid-Holland

Strategie document van de provincie Zuid-Holland. De provincie richt zich in vier transitiethema’s op vijf actielijnen: 1. Aanjagen netwerken & ketensamenwerking, 2. Kennis & innovatie ontwikkelen en delen, 3. Actualiseren beleid & regelgeving, 4. Inrichten fysieke leefomgeving en 5. Inkoop en aanbesteding. Waar in de traditionele economie – naast weggooien – vooral optimalisatie (recycling) de boventoon voert, gaat de provincie Zuid-Holland meer richting de andere opties op de R-ladder. In dat proces gaan innovatie, beleid en gedragsverandering hand in hand.