Circulaire Atlas Noord-Brabant

Circulaire Atlas Noord-Brabant

Deze circulaire atlas biedt inzicht in de grondstofstromen in Noord-Brabant. Circulaire Atlas Noord-Brabant. Voor een 50% reductie van grondstoffen is namelijk inzicht noodzakelijk in de huidige grondstofstromen en de verschillende beleidsopties voor een meer circulaire samenleving. In de omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ zet de provincie via het spoor van een concurrerende duurzame economie in op een circulaire economie. Herbruikbaarheid van producten, materialen en grondstoffen en het behoud van natuurlijke hulpbronnen zijn in de Brabantse economie in 2050 uitgangspunt. In 2030 hebben provincie en maatschappelijke partners het gebruik van niet hernieuwbare grondstoffen met 50% verminderd door duurzamer om te gaan met beschikbare grondstoffen en natuurlijke bronnen.