Circulaire business cases in de MRA

Circulaire business cases in de MRA

De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Metabolic en DR2 New Economy om de reststromen binnen de Metropool Regio Amsterdam (MRA) hoogwaardig te benutten. Er is veel potentie in de regio voor nieuwe circulaire verdienmodellen en het verwaarden van secundaire grondstoffen in de metropoolregio: met dit onderzoek wordt die potentie voor iedereen zichtbaar en concreet.