Circulaire business cases in E-waste in de MRA

Circulaire business cases in E-waste in de MRA

Resultaten van het onderzoek om de reststromen vanuit e-waste binnen de MRA hoogwaardig te benutten. Er is veel potentie in de regio voor nieuwe circulaire verdienmodellen en het verwaarden van secundaire grondstoffen in de metropoolregio: met dit onderzoek maken we die potentie voor iedereen zichtbaar en concreet.