Circulaire economie in de praktijk

Circulaire economie in de praktijk

Het Lectorenplatform Circulaire Economie staat voor structurele samenwerking en samenhang tussen onderzoek en onderwijs, om de praktijk te helpen in de transitie naar een circulaire economie. Het Lectorenplatform Circulaire Economie is in 2017 opgezet met steun van het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. inmiddels zijn (associate) lectoren en onderzoekers van dertien hogescholen en twee universiteiten betrokken die (toegepast) onderzoek doen naar aspecten van een circulaire economie. Leden van het platform willen: 1. kennis en resultaten van onderzoek delen op het gebied van een circulaire economie; 2. gezamenlijk onderzoek naar circulariteit op gang brengen; 3. samenwerking bevorderen tussen lectoren, bedrijven, ondernemers, overheden en andere partijen.