Circulaire en biobased ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het aanbestedingsproces

Circulaire en biobased ambities in bouwprojecten; een integrale aanpak van het aanbestedingsproces

Ervaringen van koplopers en living labs voor het inrichten van het inkoop- en aanbestedingsproces om circulaire biobased ambities waar te maken. De bouw is een grootverbruiker van materialen en grondstoffen en is verantwoordelijk voor ongeveer 33% van de totale CO2-uitstoot. Momenteel zijn de gebruikte componenten en materialen in gebouwen vaak niet aanpasbaar tijdens de levenscyclus en wordt niet nagedacht over de mogelijkheden van hoogwaardig hergebruik aan het einde van de gebruiksfase. Dit komt omdat de meeste bouwprojecten nog steeds op een lineaire manier zijn ontworpen en gebouwd, zonder daarbij te kijken naar toekomstige behoeften of invulling van gebouwen. Daarnaast wordt nog weinig gebruik gemaakt van bouwproducten op basis van hernieuwbare biobased grondstoffen. De keuze van materialen en producten, herkomst en wijze van productie zijn bepalend voor de uitstoot, impact en de voetafdruk van een bouwproject op het milieu. De inkoopkracht van publieke opdrachtgevers kan voor versnelling zorgen als circulair biobased aanbesteden de standaard wordt. Dit kan als katalysator werken voor marktpartijen om circulair bouwen te adopteren en implementeren. Ontwikkelt de markt in deze richting dan zal het ook voor private opdrachtgevers gemakkelijker worden om circulair biobased te gaan renoveren en bouwen.