Circulaire toekomst vrijkomende agrarische bebouwing

Circulaire toekomst vrijkomende argrarische bebouwing

Rapport over hergebruik van materialen die vrijkomen bij de sloop van agrarische bebouwing. Het doel van het project Circulaire Toekomst-VAB is de sloop van vrijkomende agrarische bebouwing economisch aantrekkelijk en duurzaam te maken door sloopmateriaal van stallen lokaal te behouden of upgraden en geschikt te maken voor de bouw van nieuwe stallen (of andere gebouwen). Zodoende worden nieuwe economische dragers voor stoppende boeren gecreëerd en een bijdrage geleverd aan de vermindering van de CO2 uitstoot en het sluiten van de grondstoffenkringloop.