De circulaire potentie van producten en de impact op leveringszekerheid

De circulaire potentie van producten en de impact op leveringszekerheid

Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken naar materialengebruik in de Nederlandse economie, specifiek de impact van circulaire handelingsperspectieven per grondstof. De conclusie is dat de grondstofbehoefte relatief aanzienlijk kan reduceren voor met name de platina groep metalen en de groep zeldzame aardmetalen als gevolg van het toepassen van meer-circulaire business modellen. Het gaat dan om verlenging van levensduur en intensivering van gebruik. De bijdrage van additionele recycling wordt op korte termijn niet significant geacht. Voorbeelden van productgroepen met deze metalen als grondstof: vliegtuigonderdelen, lampen, audioapparatuur, medische apparatuur, tablet PC’s, laptops en smartphones.