De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten

De impact van circulair bouwen op bouw- en investeringskosten

Op basis van een referentieproject van een appartementencomplex in Amsterdam zijn drie scenario’s uitgewerkt: traditioneel, gemiddeld circulair en hoog circulair. Het onderzoek heeft inzichtelijk gemaakt dat circulair bouwen momenteel nog een verhoging van de bouw- en investeringskosten met zich meebrengt.