De mens als sleutel tot de circulaire economie

De mens als sleutel tot de circulaire economie

Het onderzoek heeft in kaart gebracht welke sociale aspecten een rol spelen binnen de circulaire economie, welke dilemma’s die sociale aspecten met zich meebrengen, en welke sociale kansen de circulaire economie brengt. De inzichten die het onderzoek oplevert zullen circulaire ondernemers en beleidsmakers helpen bij het maken van keuzes en het zoeken naar oplossingen voor de spanningen die de ontwikkeling van de circulaire economie kunnen belemmeren. De inzichten kunnen ook wijzen op kansen voor circulaire ondernemers om sociale waarde te creëren. Dit rapport is ontstaan vanuit de werkgroep ‘De mens als sleutel tot de circulaire economie’. Deze opereert onder de paraplu van de Community Sociaal Circulair. Dit is een initiatief van Het Groene Brein en de Goldschmeding Foundation. Dit initiatief verbindt wetenschappers en praktijkdeskundigen in de ontwikkeling én toepassing van kennis over de sociale veranderingen die nodig zijn voor het waarmaken van een circulaire economie.