Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie

Deltaplan Belastingen voor een Circulaire en Sociale Economie

Routekaart 2021-2030, als eerste aanzet voor een deltaplan voor belastingherziening in Nederland en uiteindelijk in de EU. Er worden aanbevelingen gedaan voor de nationale en internationale aanpak van de belastingtransitie. Een verschuiving van belastingen van arbeid naar vervuiling en verbruik van natuurlijke hulpbronnen een ‘taxshift’) kan leiden tot meer banen, meer duurzame groei, minder uitstoot en minder importafhankelijkheid. De taxshift is daarmee een kritische strategie voor groen en inclusief herstel.