Landelijk Afvalbeheerplan steunt circulaire economie

Landelijk Afvalbeheerplan steunt circulaire economie

In het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) wordt het algemene beleid in Nederland rondom afvalbeheer beschreven. Het omvat niet alleen beleid rondom afvalscheiding, inzameling, verwerking en nuttige toepassingen van afval, maar ook monitoring en handhaving komen aan bod. In het LAP worden tevens uitgangspunten en doelstellingen gepresenteerd.

Naar een materiaalketenbeleid

In het tweede landelijke afvalbeheerplan (LAP2), dat vanaf november 2009 in werking trad, werd een begin gemaakt met een materiaalketengericht afvalbeleid. Dit is beleid wat aangrijpt op de gehele keten, van het winnen van grondstoffen tot aan het verwerken van afval. Een materiaalketen-brede aanpak zet aan tot een nauwere samenwerking tussen bedrijven en ketenpartners waarbij vooral het voorkomen van afval wordt gestimuleerd.

Landelijk Afvalbeheerplan voor circulaire economie

In navolging van LAP2 trad op 28 december 2017 het derde LAP in werking. Dit is het beleidskader voor afval in de circulaire economie in Nederland. LAP3 ondersteunt de overgang naar een circulaire economie. Het beleidskader is hier te vinden, inclusief de eerste wijziging van juni 2019. Ontwikkelingen rondom het LAP en de sectorplannen zijn te vinden op de website van Rijkswaterstaat.

 

Ga naar LAP3 – Beleidskader – dec 2017

Ga naar LAP3 – Eerste wijziging – juni 2019

Tags: