Digitaal Duurzaam

Digitaal Duurzaam

Zes aanbevelingen aan de overheid om te sturen op de gedigitaliseerde leefomgeving met het oog op duurzaamheid van de Raad van de leefomgeving en infrastructuur (Rli). Daarnaast beveelt de raad drie interventies in de overheidsorganisatie aan, die nodig zijn om de voorgestelde sturing succesvol aan te pakken. Er is relatief weinig aandacht voor de samenhang tussen de duurzaamheidstransities en de verregaande digitalisering van de leefomgeving bij duurzaamheidsopgaven, onder meer op het gebied van energie, mobiliteit en verbruik van grondstoffen. Overheidssturing op digitalisering is volgens Rli onontbeerlijk, omdat de fysieke leefomgeving tegenwoordig onlosmakelijk verbonden is met de digitale wereld.