Effecten van de transitie naar CE op de emissie van de broeikasgassen

Effecten van de transitie naar CE op de emissie van de broeikasgassen

Studie naar de bijdrage van de transitie naar de circulaire economie op de emissie van broeikaskassen. “Wat is de bijdrage van het halen van de kwantitatieve doelen uit het RPCE en de transitieagenda’s circulaire economie aan de klimaatopgave zoals bepaald in de nationale klimaatdoelstellingen?”