Europees actieplan voor een circulaire economie

Europees actieplan voor een circulaire economie

Onderwerpen: beleidskader voor duurzame producten, waardeketens van belangrijke producten, afvalbeleid, circulariteit haalbaar maken, sectoroverschrijdende acties, leidende rol op mondiaal niveau en toezien op vooruitgang.