Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Evaluatie Versnellingshuis Nederland Circulair!

Het Versnellingshuis is een samenwerking van het Ministerie van IenW (inclusief uitvoeringsorganisaties), VNO-NCW/MKB-Nederland, Het Groene Brein en MVO Nederland. Het Versnellingshuis een netwerkorganisatie en richt zich via diverse instrumenten op het verder helpen van ondernemers om een volgende stop te maken in circulair ondernemen en op het aanjagen van regionale transities en ketendoorbraken. Deze evaluatie halverwege de vijf jaar periode waaraan partijen zich initieel verbonden hebben, richt zich op het leren van lessen uit de eerste helft, om tot verbeteringen en reflectie op de toekomstige rol te komen voor de tweede helft van deze periode.