Grondstoffen Informatie Systeem Verkenning

Grondstoffen Informatie Systeem Verkenning

Het Grondstoffen Informatie Systeem (GRIS) verzamelt structureel gegevens over de grondstofstromen, het gebruik en de voorraden ervan in de Nederlandse economie. Bij de overgang naar een circulaire economie wordt het steeds belangrijker om het gebruik van ruwe grondstoffen te verminderen of ze opnieuw te gebruiken. Het kabinet heeft een programma opgezet om deze overgang te stimuleren. Het RIVM en het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) werken momenteel aan een systeem, GRIS, om te kunnen volgen of dit programma het gewenste effect heeft op het gebied van grondstofgebruik.