Handboek Circulaire Gebiedsontwikkeling

Handboek Circulaire Gebiedsontwikkeling

Met het handboek wordt een handvat geboden aan gemeenten en ontwikkelaars die circulariteit mee willen nemen in gebiedsontwikkelingen. Het afgelopen jaar heeft Metabolic drie pilotprojecten en een leernetwerk gefaciliteerd waarin gemeenten en ontwikkelaars aan de slag zijn gegaan met circulaire gebiedsontwikkeling. De methodiek en best practices worden hier gedeeld. Gemeenten en ontwikkelaars kunnen op deze manier de gebouwde omgeving voorbereiden op de circulaire transitie en klimaatverandering en de kansen van een circulaire economie ten volle benutten. Metabolic heeft in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dit handboek ontwikkeld.