Handreiking Circulaire Gebouwen Milieulijst 2022

Handreiking Circulaire Gebouwen Milieulijst 2022

Circulaire utiliteitsgebouwen, woningen en gevels zijn in de Milieulijst opgenomen om de transitie naar circulair bouwen te versnellen, door circulaire initiatieven in de bouw te ondersteunen met Milieu-investeringsaftrek (MIA) en praktische informatie over circulair bouwen te verzamelen en te delen. De bedrijfsmiddelen (codes) voor circulaire gebouwen zijn opgehangen aan de Nationale Milieudatabase (NMD) en de bijhorende wettelijk voorgeschreven berekeningsmethodiek (Bepalingsmethode) voor de milieuprestaties van bouwmaterialen en gebouwen. Kennisdeling is een belangrijk doel van de bedrijfsmiddelen voor circulair bouwen. Het delen van kennis over circulair bouwen maakt zichtbaar waar kansen en knelpunten liggen voor de bouwsector én de overheid om circulaire bouw te versnellen. Om deze benadering succesvol te maken is de steun van de markt noodzakelijk. Intermediairs en assessoren dienen hun klanten op een heldere en eenduidige wijze te kunnen voorzien van advies, zodat investeringen in bouwprojecten die gemeld worden voor MIA positief beoordeeld kunnen worden door RVO.