Handreiking Losmaakbaarheid

Handreiking Losmaakbaarheid

Hoe kun je losmaakbaarheid meenemen in de aanbesteding? Dankzij losmaakbaarheid kunnen materialen bij einde levensduur hoogwaardig hergebruikt worden. Losmaakbaarheid vraagt in de eerste plaats om een andere manier van ontwerpen. Dit betekent dat de principes van losmaakbaarheid integraal in het bouwproces moeten worden meegenomen. Dit zal dus ook een plek moeten krijgen in de aanbesteding.