Het Sluiten van de Kringloop Bouwmaterialen in Provincie Utrecht

Het Sluiten van de Kringloop Bouwmaterialen in Provincie Utrecht

Deze studie vormt de opbouw van een beoordelingskader om initiatieven te kunnen beoordelen op de bijdrage aan de transitie en daarbinnen de interventiekracht om het sluiten van de kringloop van bouwmaterialen te realiseren. De opbouw van dit beoordelingskader volgt drie stappen. Eerst analyse van de diverse aspecten van het fenomeen transitie en de sluiting van kringlopen van bouwmaterialen, ten tweede vorming van het Transitiemodel en tenslotte de vorming van het Beoordelingskader als generieke stabiele basis voor beoordeling van initiatieven. De uitwerking van de beoordeling van een initiatief wordt vervolgens buiten deze studie gedaan door de beoordelaar waarbij het Beoordelingskader als referentie kan worden ingezet.