Inspiratieboek circulaire activiteiten regionale overheden

Inspiratieboek circulaire activiteiten regionale overheden

Overzicht van de instrumenten die overheden kunnen inzetten, en 22 illustratieve voorbeelden, om overheden te inspireren werk te maken van een circulaire economie. In opdracht van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) heeft Royal HaskoningDHV de circulaire activiteiten die 75  koploper overheden ondernemen geïnventariseerd. Dit zijn gemeenten, provincies, waterschappen, regio-organen en omgevingsdiensten. Dit heeft geleid tot een overzicht met 1800 activiteiten. De uitkomsten en analyse van het gehele onderzoek staat in het rapport “1800 circulaire overheidsactiviteiten, op weg naar een circulaire economie”.