Inventarisatie Circulaire Activiteiten Decentrale Overheden

Inventarisatie Circulaire Activiteiten Decentrale Overheden

Van 75 overheden zijn alle circulaire activiteiten in kaart gebracht, waaronder alle 12 provincies, 30 gemeenten, alle 21 waterschappen, 7 omgevingsdiensten en 5 regio organen. Van de gevonden circulaire activiteiten is vervolgens benoemd welke beleidsinstrumenten hierbij zijn ingezet. Hierin zijn 8 hoofdinstrumenten en 60 subinstrumenten onderscheiden. De inventarisatie laat zien dat veel regionale overheden, in verschillende mate, bezig zijn met het stimuleren van de circulaire economie. In totaal zijn er 1.842 projecten/ activiteiten in de database opgenomen. Hierbij zijn in totaal 2.755 beleidsinstrumenten ingezet. Bij activiteiten wordt vaak een combinatie van beleidsinstrumenten ingezet. Gemiddeld vinden we 1.5 beleidsinstrumenten per activiteit. Provincies doen de meeste activiteiten (71 per provincie tegen 37 gemiddeld). Dit onderzoek is in opdracht van Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).