Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV

Kansen en uitdagingen voor circulaire Zon PV

Dit rapport draagt bij aan de basiskennis voor visie, strategiebepaling en kansen voor innovatieve samenwerkingen. Het is opgesteld in opdracht van de provincie Zuid-Holland (PZH) in het kader van de Circulaire Opgave “Circulair Zuid-Holland: Samen versnellen” en het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM). Het UPCM (2019-2023) maakt zich sterk voor de circulaire transitie van de Nederlandse maakindustrie. In het programma werken het ministerie van EZK, FME en Koninklijke Metaalunie, RVO, bedrijven, kennisinstellingen en andere partners samen.