Kennisnotitie Natuurlijke reststromen

Kennisnotitie Natuurlijke reststromen

In de provincie Zuid-Holland komt een aantal natuurlijke reststromen vrij uit groenbeheer. Er zijn veel verschillende verwerkingstechnieken voor de verwerking van deze groene reststromen, waarvan sommigen nu gezien worden als gangbaar (zoals compostering en verbranding) en anderen meer innovatief zijn. In deze notitie definiëren we ‘natuurlijke reststromen’ als biomassa die vrijkomt uit groenbeheer in de Provincie Zuid-Holland: hout, maaisels, bladafval en slootvuil.