Manifest Circulaire Topregio Utrecht 2050

Manifest Circulaire Topregio Utrecht 2050

In dit manifest reikt de Alliantie Cirkelregio Utrecht de onderhandelaars van het coalitieakkoord 2019-2023 negen punten aan. Essentiële keuzes waarmee provincie Utrecht haar ambitie van circulaire topregio waarmaakt. Met deze keuzes zet de provincie een flinke stap naar voren, geeft ze het goede voorbeeld en pakt ze weloverwogen de voortrekkersrol binnen de regio!