Meer hergebruik en recycling van afvalhout

Meer hergebruik en recycling van afvalhout

Voor een meer circulaire aanpak is het dringend gewenst om betere alternatieven te vinden voor hout dat nu nog wordt verbrand. In dit rapport worden alternatieve routes bekeken. Daarbij wordt nagegaan hoe deze routes te realiseren zijn en welke aanpak met ketenspelers daarvoor nodig is.