Metaalvraag van de Nederlandse energietransitie

Metaalvraag van de Nederlandse energietransitie

In dit onderzoek willen we de behoefte aan kritische en zeldzame metalen voor de productiecapaciteit van duurzame elektriciteit in Nederland inzichtelijk maken. Daarbij richten we ons vooralsnog alleen op zonnepanelen en windmolens, die naar verwachting het grootste gedeelte van deze elektriciteit op moeten gaan wekken. Hierbij nemen we de gestelde doelen voor 2030 uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord als uitgangspunt. De benodigde materialen voor accu’s, bijvoorbeeld in elektrische auto’s, of infrastructuur, zoals verzwaring van het elektriciteitsnet, blijven voor deze studie buiten scope: niet omdat deze niet belangrijk zijn, maar omdat harde doelstellingen ontbreken en daarmee inschattingen op dit moment nog lastig te maken zijn. De weg naar een duurzame energievoorziening trekt ons weg uit het olietijdperk. Goed nieuws, voor iedereen die vindt dat wij minder afhankelijk moeten worden van landen die fossiele brandstoffen produceren. Wat velen niet beseffen, is dat we met de overstap naar duurzame energie een nieuw tijdperk betreden, waarbij geopolitiek minstens net zo belangrijk is: het tijdperk van de zeldzame metalen. Het onderkennen hoe weinig we weten van de nieuwe afhankelijkheden die op ons afkomen, is een belangrijke eerste stap. Aan dat bewustzijn willen we met deze publicatie bijdragen. Niet om de energietransitie te vertragen, maar juist om het succes zeker te stellen.