Milieustraten en de circulaire economie

Milieustraten en de circulaire economie

We moeten naar meer hergebruik en minder afval. Dit is een verkennend onderzoek voor Rijkswaterstaat om de positie en de bijdrage van milieustraten aan de transitie naar een circulaire economie te vergroten door kansen en knelpunten beter te duiden. Wat is de stand van zaken is ten aanzien van de afvalinzameling en scheiding op milieustraten en bij kringloopbedrijven? Kringloopbedrijven zijn met name interessant aangezien zij hergebruik op productniveau faciliteren, terwijl milieustraten zich (nu nog) meer richten op recycling van grondstoffen.