Onderzoek succesverhalen GFT-inzameling

onderzoek succesverhalen GFT-inzameling

1. Gemeenten die het ‘goed’ doen met GFT-inzameling zijn vooral gemeenten waar inwoners grote tuinen hebben met veel groen. Uit analyses van het gescheiden ingezamelde GFT-afval blijkt ook dat de inhoud van de GFT-container gemiddeld voor 90 tot 95% uit tuinafval bestaat (Bron: De AfvalSpiegel). Bovendien bestaat ook in de goed scorende gemeenten het aandeel GFT in het fijn restafval, net zoals in de rest van Nederland, vooral uit GF. 2. In de meeste goed scorend gemeenten wordt de GFT-container, net zoals in de meeste Nederlandse gemeenten, om de twee weken geleegd. Er bestaat vaak wel de mogelijkheid voor gebruik van een extra GFT-container. 3. Er is geen verband tussen hoge GFT-score en wel of geen diftar, dat wil zeggen een tarief op restafval. In gemeenten die goed scoren is het aanbieden van GFT-afval wel ‘gratis’. 4. Het moeilijker maken om restafval kwijt te kunnen (minder vaak inzamelen of moeten wegbrengen) heeft een beperkt positief effect op het aanbod GFT-afval. 5. In de goed scorende gemeenten is de communicatie over gescheiden inzameling niet anders of meer dan in gemeenten die het slechter doen. 6. In de goed scorende gemeenten vindt, voor zover we hebben kunnen vaststellen, geen afkeur van GFT-afval plaats. 7. Hoeveel tuinafval wordt aangeboden buiten het inzamelmiddel van GFT-afval om, dat wil zeggen op de milieustraat of ingezameld aan huis, verschilt sterk per gemeente. Het beeld is niet altijd eenduidig