Ontwerp van een nieuwe circulair te bouwen stal

Ontwerp van een nieuwe circulair te bouwen stal

Het doel is het doordenken en optimaliseren van een circulaire stal, en het nagaan van eventuele aanvullende financieringsbehoeften. De aanname bij dit doel is dat meerkosten op een bepaalde plek in het gehele proces elders worden gecompenseerd. Dit vraagt wel systeemdenken ten behoeve van de keten als geheel. Een circulaire of modulaire stal biedt afzetmogelijkheden voor circulaire materialen die vrijkomen in het circulair slopen van o.a. agrarische bebouwing. En ook het borgen van circulariteit in de toekomst door het vastleggen en circulair identificeren van materialen met bijvoorbeeld een materialenpaspoort. Dit is een onderdeel van het project ‘Circulaire toekomst Vrijkomende Argrarische Bebouwing’.