Publieke Waarde Scan Circulaire Economie

Publieke Waarde Scan Circulaire Economie

Met de Publieke Waarde Scan wordt gezocht naar het antwoord op de vraag ‘doe je er alles aan om de verwachte toegevoegde waarde van het beleid zo groot mogelijk te maken?’ Dit is een ander type onderzoek dan bijvoorbeeld een beleidsdoorlichting. Met PWS wordt een ander type gesprek gevoerd en primair gericht op de bovenstaande vraag en niet over de vraag ‘kun je bewijzen dat het beleid doeltreffend en doelmatig is geweest?’ Als één van de twee pilots voert het Ministerie van I&W een PWS uit naar het circulaire economie beleid. De Publieke Waarde Scan is gebaseerd op de Public Value theorie van Mark Moore.