Raamwerk circulaire gronduitgifte

Raamwerk circulaire gronduitgifte

Met het rijksbrede programma Circulaire Economie (2016) en het Grondstoffenakkoord (2017) heeft Nederland de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. Dit betekent dat de economie dan volledig draait op herbruikbare of hernieuwbare grondstoffen. De urgentie is dus hoog. Ook bij bedrijventerreinen, waar het verbruik van energie, materialen en water groot is. Met de kennis dat alleen al in de Metropoolregio Amsterdam zo ongeveer 1500 gronduitgiftes plaatsvinden tot 2030, liggen op deze werklocaties enorme kansen om aan de klimaatdoelstelling te werken. Dat zie je ook terug in de ambities. Circulariteit op bedrijventerreinen staat namelijk als onderwerp hoog op de agenda. Maar hoe moet dit in de praktijk worden weergegeven? Een concrete uitvoering ontbreekt nog. Daarom gingen SADC en SKBN aan de slag met een realitycheck. Een onderzoek en toolkit met als doel circulair ontwikkelen concreet maken.