Regionale hoogwaardige verwerking van maaisel

Hoogwaardige verwerking van maaisel

Provincies, gemeenten, waterschappen en de rijksoverheid maaien talloze bermen, waterwegen, perken en velden in Nederland. Daarbij komt een enorme hoeveelheid maaisel vrij. Dit maaisel blijft vaak in de bermen liggen. Maar het wordt tijd voor een nieuwe blik op maaisel: niet afvoeren als afval, maar hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Hiervoor zijn genoeg technologieën beschikbaar: bokashi, vergisting of raffinage etc. In bijgaande flyer een stappenplan.