Regioscan Utrecht – Verkenning sectoren en stromen

Regioscan Utrecht - Verkenning sectoren en stromen

Utrecht legt focus in aanpak circulaire economie op 1. circulair inkopen (100% in 2050), 2. bouw en 3. afval is grondstof. Voor ‘circulair inkopen’ zijn door de gemeente 10 productgroepen geselecteerd. Voor ‘bouw’ zijn de nodige activiteiten in gang gezet, een goed beeld bij het speelveld ontbreekt echter nog. Voor ‘afval is grondstof’ is weinig zicht op de stromen van bedrijfsafval. In deze verkenning wordt antwoord gegeven op de vragen: Wat zijn de thema’s (sectoren, stromen) waar Utrecht mee aan de slag kan? Hoe ziet het speelveld van de bouw er in Utrecht uit? Wat zijn grote(re) stromen bedrijfsafval in gemeente Utrecht? Tot welke keuze en/of vervolgstappen leidt dit?