Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Roadmap Circulaire Gronduitgifte

Wereldwijd behoort Amsterdam tot de koplopers op het gebied van de circulaire economie. In zowel de Agenda Duurzaam Amsterdam als in het recent ondertekende Nationale Grondstoffenakkoord laat Amsterdam zien hoge ambities te hebben op dit gebied, in het bijzonder voor circulair bouwen. Gebouwen en wegen zijn verantwoordelijk voor naar schatting 60% van het totale materiaalgebruik op aarde. In Nederland komt 25% van de CO2-emissies en 40% van het energiegebruik van de gebouwde omgeving. Het verduurzamen van de stedelijke ontwikkeling en de bouwketen zal onze huidige en toekomstige impact op de planeet aanzienlijk verminderen. Amsterdam heeft de ambities ten aanzien van de bouwsector zoals vastgelegd in de Agenda Duurzaam Amsterdam verder verscherpt. Daaraan is in 2016 een onderzoek voorafgegaan, waarin de kansen voor de circulaire economie in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kwantitatief in beeld zijn gebracht. Uit het onderzoek kwam naar voren dat (een overgang naar) een circulaire economie nieuwe bedrijvigheid creëert, een positieve economische impact heeft en direct bijdraagt aan een duurzame en leefbare samenleving. Met name in de bouw liggen kansen. Op basis van het onderzoek heeft Amsterdam ervoor gekozen om naast organische stromen ook de focus te leggen op de waardeketen bouw