Roadmap Plastic pact NL

Roadmap Plastic pact NL

In het Plastic Pact NL (PPNL), dat in het voorjaar van 2019 is gelanceerd, hebben de koplopers van Nederland een gedeelde ambitie vastgelegd voor een duurzamere productie en gebruik van plastic producten voor eenmalig gebruik (singleuse) en plastic verpakkingen. Meer dan 110 ondertekenaars hebben toegezegd om te werken aan de doelstellingen van het PPNL voor 2025. Alle ondertekenaars zetten zich in om actie te ondernemen voor het behalen van de PPNL-doelstellingen in hun eigen bedrijfsvoering en productontwikkeling. Daarnaast zetten de PPNL-ondertekenaars gezamenlijk pilots en onderzoeksprojecten op in hun waardeketen om de benodigde kennis en ervaring op te doen die nodig zijn voor het behalen van deze doelstellingen.