Ruimtelijke effecten van de circulaire economie

Ruimtelijke effecten van de circulaire economie

Het Planbureau voor de Leefomgeving werkt momenteel aan de tweede fase van de Ruimtelijke Verkenning. De tweede fase van de Ruimtelijke Verkenning 2022 kent meerdere modules. Eén van deze modules focust op de ruimtelijke effecten van de transitie naar een circulaire economie. Dit rapport, dat input vormt voor de Ruimtelijke Verkenning 2022, illustreert de oorzaken en effecten van de transitie naar een circulaire economie in de ruimtelijke economie in Nederland op basis van vijf cases. De vijf cases betreffen de plasticsindustrie, woningbouw/utiliteitsbouw, auto delen, grond, weg- en waterbouw, en lokale teelt van biomassa. De ruimtelijke impacts van een circulaire economie verschillen per sector, maar kunnen in potentie groot zijn.