Studie naar de houtafvalketen

Studie naar de houtafvalketen

Dit rapport is een verkenning naar afvalhoutstromen in de regio Utrecht. Centraal staan het houtafval dat vrijkomt na bouw- en sloopactiviteiten en het hout dat consumenten aanleveren bij gemeentelijke afvalscheidingstations.