Toepassing van gerecyclede kunststof verpakkingen in drie relevante Europese landen

Toepassing van gerecyclede kunststof verpakkingen in drie relevante Europese landen

EU zet zwaar in op kunststof recycling, lidstaten moeten dit vertalen naar eigen beleid. Europees perspectief (EU) > In het EU Circular Economy Action Plan en de EU Strategy for Plastics in a Circular Economy worden ambitieuze doelen gesteld voor de inzameling en recycling van kunststof verpakkingen. > Nederland zit in de kopgroep van landen qua inzameling en recycling van kunststof verpakkingsafval. Door een strengere definitie van recycling blijft het een uitdaging om de Europese doelen te halen > Afnemers van recyclaat (converters) vragen om hogere kwaliteit recyclaat. Daarom ligt de focus van veel landen op het verbeteren van inzameling en recycling. Door het recyclaat te verbeteren verhoog je ook de toepassingsmogelijkheden. > Circular Plastic Alliance verwacht op basis van pledges in de EU een overschot van 5 mt recyclaat in 2025 Gevolgen voor Nederlandse producenten en importeurs op de Europese markt > Door de verschillende aanpak in de lidstaten, zullen producenten en importeurs zich in elk land bij een apart recyclingsysteem of overheidsinstantie moeten melden en betalen. > Goed recyclebare verpakkingen en het gebruik van recyclaat is te hebben, maar per land kan het verschillen welke materiaalsoorten gescheiden worden.