Toolbox voor het (her)ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen

Toolbox voor het (her)ontwikkelen van circulaire bedrijventerreinen

Dit rapport biedt een kookboek van maatregelen voor ontwikkelaars die aan de slag willen gaan met het concept ‘circulair bedrijventerrein’. Het document is zo opgebouwd dat het ook leesbaar en interessant is voor andere doelgroepen. Het geeft inkijk in het cocreatieproces dat werd gevolgd om tot deze acties te komen met de bedrijventerreinen Haasrode als toetsingscase. Verder krijg je ook inzicht in het theoretische kader dat werd opgebouwd om het begrip ‘circulair bedrijventerrein’ bevattelijk te maken voor alle deelnemende en betrokken actoren.  In een tweede deel worden de maatregelen en acties in een ‘toolbox’ gegoten. Een eerste weergave is volgens het ontwikkelingsproces van de projectontwikkelaar. Per fase worden de acties weergegeven die kunnen worden uitgevoerd om te komen tot een circulair bedrijventerrein.