Tweede levens van kunststofverpakkingen: lessen uit de praktijk

Tweede levens van kunststofverpakkingen: lessen uit de praktijk

Een bundeling leerervaringen van vijftien pilots die tussen oktober 2018 en november 2019 zijn uitgevoerd binnen het Programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Dit document bundelt een aantal belangrijke leerervaringen die zijn opgedaan tijdens de vijftien pilotprojecten die onderdeel uitmaken van het programma Kunststof Verpakkingsafval als Grondstof (KVG). Het doel van dit document is deze lessen te delen. Zo kunnen organisaties die recyclaat willen toepassen hiervan leren voor hun eigen praktijk en in volgende innovatieprojecten. Het KVG-programma stimuleert een tweede leven van huishoudelijk kunststof verpakkingsafval in producten. Door vraag en aanbod van gerecyclede kunststoffen beter op elkaar aan te sluiten, wordt het gebruik van primaire grondstoffen teruggedrongen. Zo komen we dichter bij het behalen van de ambitie van de Transitieagenda Kunststoffen en de Sustainable Development Goals en daarmee dichter bij een circulaire economie.